Kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

Seznam fotografií:

Foto 1: kalcit - Černý Důl, Krkonoše

Foto 2: kalcit - Praha, Bráník

Foto 3: kalcit - Praha, Bráník

Foto 4: kalcit - Příbram

Foto 5: kalcit - Příbram

Foto 6: kalcit - Příbram

Foto 7: kalcit - Jáchymov

Foto 8: kalcit - Mariánská hora, Ústí nad Labem

Foto 9: kalcit - Mariánská hora, Ústí nad Labem

Foto 10: kalcit - Praha - Bráník

Foto 11: kalcit - Příbram

Foto 12: kalcit - Merklín u Plzně

Foto 13: kalcit - Příbram

Foto 14: kalcit - Příbram

Foto 15: kalcit - Příbram

Foto 16: kalcit - Příbram

Foto 17: kalcit - Příbram

Foto 18: kalcit - Příbram

Foto 19: kalcit - Zastávka

Foto 20: kalcit - Příbram

Foto 21: kalcit - Příbram

Foto 22: kalcit - Příbram

Foto 23: kalcit - Ochozská jeskyně, Moravský kras

Foto 24: kalcit - Kotouč, Štramberk

Foto 25: kalcit - Záhorovice, Morava

Foto 26: kalcit - Stránská skála, Brno

Foto 27: kalcit - Příbram

Foto 28: kalcit - Zastávka

Foto 29: kalcit - Květnice u Tišnova

Foto 30: kalcit - Peklo u Haber

Foto 31: kalcit - Skalky u Nezdenic

Foto 32: kalcit - Sloup v Moravském krasu

Foto 33: kalcit - Palačov u Starého Jičína

Foto 34: kalcit - Stránská skála, Brno

Foto 35: kalcit - Nedvědice

Foto 36: kalcit - Bubovice

Foto 37: kalcit - Bylnice

Foto 38: kalcit - Koterov u Plzně

Foto 39: kalcit - Horní Lánov u Vrchlabí

Foto 40: kalcit - Markovice u Čáslavi

Vzorek 41: kalcit - Mokrá u Brna

Vzorek 42: kalcit - Nedvědice

Vzorek 43: kalcit - Pohled u Havlíčkova Brodu

Vzorek 44: kalcit - Soutěsky u Děčína

Vzorek 45: kalcit - Baška

Foto 101: kalcit - Chyžné, Slovensko

Foto 102: kalcit - Bleiberg, Korutany

Foto 103: kalcit - Sůčky, Slovensko

Foto 104: kalcit - Rabejl, Korutany

Foto 105: kalcit - Bleiberg, Korutany

Foto 106: kalcit - Joplin, USA

Foto 107: kalcit - Andreasberg, Harz

Foto 108: kalcit - Mahlkiechsalpe, Tyroly

Foto 109: kalcit - Floite, Zillertal

Foto 110: kalcit - Huttenberg, Korutany

Foto 111: kalcit - Klosternenburg

Foto 112: kalcit - Banská Štiavnica

Foto 113: kalcit - Monte Vecchio, Itálie

Foto 114: kalcit - Wenisbuch

Foto 115: kalcit - Joplin, Missouri

Foto 116: kalcit - Niederrabenstein, Sasko

Foto 117: kalcit - Sludjanka, Bajkal

 

Složení CaCO3
Symetrie trigonální (R3c)
Forma výskytu Krystaly kalcitu sloupcovitý, tence až tlustě tabulkovitý nebo přibližně izometrický habitus, převládajícími krystalovými plochami jsou různé typy klenců, skalenoedrů, prizmat, pinakoidů a vzácně i dipyramid. Dvojčatění kalcitu je časté podle báze {0001}, základního klence {1011}, záporného polovičního klence {0112} nebo záporného klence {0221}. Zcela běžně tvoří kusové, zrnité, stébelnaté a vláknité agregáty, vyskytuje se ve formě oolitů, pisolitů, konkrecí nebo krápníků.
Barva bezbarvý, bílá, šedá, žlutá, hnědá, růžová, červená, nazelenalá, světle modrá
Lesk skelný, na bázi perleťový
Štěpnost dokonalá podle klence {1011}
Tvrdost 3
Hustota 2,71
Indexy lomu N(o) = 1,658; N(e) = 1,486
Jiné vlastnosti průhledný nebo průsvitný, v UV záření luminiskují některé odrůdy červenou barvou
Typy výskytu Je podstatnou primární složkou karbonatitů, může být významnou součástí pegmatitoidů, poměrně často tvoří druhotnou výplň v dutinách vulkanických hornin. Bývá zcela běžným hlušinovým minerálem na mezotermálních a epitermálních rudních ložiskách. Jako hlavní minerál se vyskytuje v četných metamorfovaných horninách (mramory, skarny, erlany). Je prvořadým minerálem chemogenních, biochemogenních nebo organogenních vápencových sedimentů, často vzniká z termálních pramenů. Je znám z žil alpského typu.
Výskyty ve světě karbonatity: Alnö – Švédsko, Kaiserstuhl – Německo, Phalaborwa – JAR, Brazílie, Kola – Rusko; pegmatitoidy: Madagaskar, Renfrew, Ottawa Co. – Kanada; hydrotermální rudní žíly: Andreasberg, Brilon – Německo, Les Chalanches – Francie, Kongsberg – Norsko, Alston Moor, Egremont, Frizington, Weardale – Anglie, Illinois, Tennessee, Joplin, Granby – USA; sedimenty: Fontainebleau – Francie, Devils Hill – J. Dakota; dutiny vulkanitů: West Paterson – USA, Helgustadir – Island, Taos Co. – Nové Mexiko, Madera – Mexiko, Hořejší jezero – Michigan; travertiny Tivoli u Říma – Itálie, Hammam Meskoutine u Guelmy – Alžírsko, Mammoth Hot Springs – Wyoming; mramory: Sljudjanka – Rusko.
Výskyty v ČR hydrotermální ložiska: Příbram, Bohutín, Vrančice, Jáchymov, Stříbro; organogenní vápence: Praha-Podolí, vrch Kobyla u Koněprus, Suchomasty u Berouna, Mokrá-Horákov, Mikulov; dutiny vulkanitů: Mariánské Hora, Korozluky u Mostu, Kozákov; metamorfity: Nedvědice, Černý Důl, Horní Lánov, Chýnov; žíly alpského typu: Markovice, Libodřice.
Další informace

http://webmineral.com/data/Calcite.shtml 

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_7_karbon/kap_7_7_karbonaty.htm#7.7.1.1.

Zpět: klasifikace karbonátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz