Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Vzorek 44: Nedokonale vyvinuté, světle hnědé krystaly kalcitu v dutině bazaltu. Lokalita Soutěsky u Děčína.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz