Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Vzorek 45: Hrubě zrnitý agregát bílého kalcitu vyplňující dutinu v těšínitu, dobře patrná dokonalá klencová štěpnost. Lokalita Baška.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz