Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 101: Drobně krystalické, částečně kulovité agregáty bílého kalcitu, světle hnědé krystalky ankeritu. Lokalita Chyžné, Slovensko, sbírky ÚGV, č. 1078.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz