Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 102: Kalcit vytvářející pisolitický agregát, velikost kuliček do 8 mm. Lokalita Bleiberg, Korutany, sbírky ÚGV, č. 1336.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz