Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 103: Celistvý agregát kalcitu vytvářející horninu travertin. Lokalita Sůčky, Slovensko, sbírky ÚGV, č. 2874.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz