Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 104: Světle hnědý krystal kalcitu se známkami parketování krystalových ploch. Velikost krystalu 12 mm. Lokalita Rabejl, Korutany, sbírka ÚGV, č. 3313.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz