Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 105: Krystaly bílého kalcitu převážně skalenoedrického typu narůstající na krystaly galenitu. Velikost krystalů 0,5 cm. Lokalita Bleiberg, Korutany, sbírka ÚGV, č. 3324.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz