Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 106: Část zcela čirého, průhledného krystalu kalcitu. Lokalita Joplin, USA, sbírky ÚGV, č. 5078.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz