Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 107: Bílé, sloupcovité krystaly kalcit (velikost 2 cm) tvořené převážně plochami prizmatu a báze (0001). Lokalita Andreasberg, Harz, sbírky ÚGV, č. 5083.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz