Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 108: Bílý krystal kalcitu s převládajícími plochami klence, velikost 3 cm. Lokalita Mahlkiechsalpe, Tyroly, sbírky ÚGV, č. 5109.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz