Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 109: Hrubě zrnitý agregát kalcitu částečně omezený krystalovými plochami a dobře patrnou klencovou štěpností. Lokalita Floite, Zillertal, sbírky ÚGV, č. 5116.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz