Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 110: Částečně průhledný krystal kalcitu omezený plochami klence (romboedru), velikost 10 mm. Lokalita Huttenberg, Korutany, sbírky ÚGV, č. 5134.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz