Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 111: Agregát kalcitu v tzv. „zříceninovém“ mramoru. Lokalita Klosternenburg, sbírka ÚGV, č. 5192.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz