Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 112: Bílý, stébelnatý, radiálně paprsčitě uspořádaný agregát kalcitu, světle hnědé krystalky dolomitu. Lokalita Banská Štiavnica, sbírky ÚGV, č. 5354.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz