Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 113: Bílé krystaly kalcitu omezené výhradně plochami klence, velikost krystalů 1-2 cm. Lokalita Monte Vecchio, Itálie, sbírky ÚGV, č. 7604.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz