Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 114: Zákonitý srůst dvou jedinců kalcitu skalenoedrického typu. Lokalita Wenisbuch, sbírky ÚGV, č. 8727.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz