Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 115: Téměř dokonale vyvinutý ditrigonální skalenoedr kalcitu nasedající na drobnější krystalky dolomitu, drobné krystalky chalkopyritu. Velikost kalcitového krystalu 1,5 cm. Lokalita Joplin, Missouri, sbírky ÚGV č. 10229.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz