Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 116: Částečně průhledný krystal kalcitu. Lokalita Niederrabenstein, Sasko, sbírky ÚGV, č. 10356.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz