Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 117: Hrubě zrnitý agregát modře zbarveného kalcitu, dobře patrná klencová štěpnost. Lokalita Sludjanka, Bajkal, sbírky ÚGV, č. 11041.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz