Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Vzorek 43: Drobné krystalky kalcitu zakončené plochami klence na puklině rul. Lokalita Pohled u Havlíčkova Brodu.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz