Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Vzorek 42: Jemně zrnitý agregát modře zbarveného kalcitu v tělese nedvědických mramorů. Lokalita Nedvědice.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz