Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Vzorek 41: Hrubě zrnitý agregát bílého kalcitu s dokonalou štěpností podle klence. Lokalita Mokrá u Brna.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz