Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 40: Středně zrnitý kalcitový agregát tvořící žilku v amfibolitu. Lokalita Markovice u Čáslavi.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz