Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 39: Drobné, červeně zbarvené krystaly kalcitu v dutině dolomitického mramoru. Lokalita Horní Lánov u Vrchlabí.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz