Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 38: Drúza krystalů kalcitu v karbonátové žilce protínající proterozoická bazalty. Lokalita Koterov u Plzně.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz