Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 15: Vícenásobný srůst bílých kalcitových klenců podle (0001), velikost do 5 mm. Hnědé mechovité agregáty mezi krystaly tvoří goethit. Lokalita Příbram, sbírky ÚGV, č. 5056.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz