Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 26: Medově žlutý, stébelnatý agregát kalcitu. Lokalita Stránská skála, Brno, sbírky ÚGV, č. 8725.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz