Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 27: Drúza nedokonale vyvinutých krystalů kalcitu. Lokalita Příbram, sbírky ÚGV, č. 8733.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz