Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 28: Drúza bílých krystalů kalcitu skalenoedrického typu, velikost 1-2 cm. Lokalita Zastávka, sbírky ÚGV, č. 9543.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz