Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 29: Rezavě červené krystaly kalcitu s převládajícími plochami ditrigonálního skalenoedru. Lokalita Květnice u Tišnova, sbírky ÚGV, č. 9553.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz