Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 30: Spojka kalcitu tvořená ditrigonálním skalenoedrem a pozitivním i negativním romboedrem. Velikost krystalu 3 cm. Lokalita Peklo u Haber, sbírky ÚGV č. 9803.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz