Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 31: Nedokonale vyvinutý klencový krystal kalcitu s patrnou dokonalou štěpností. Velikost krystalu 15 mm. Lokalita Skalky u Nezdenic, sbírky ÚGV, č. 9994.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz