Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 32: Řez krápníkovitým agregátem kalcitu, průměr řezu 8 cm. Lokalita Sloup v Moravském krasu, sbírky ÚGV, č. 10121.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz