Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 33: Nedokonale vyvinuté krystaly kalcitu s převahou ploch klence, skelný lesk, velikost krystalů 10 mm. Lokalita Palačov u Starého Jičína, sbírky ÚGV, č. 10187.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz