Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 34: Medově žlutý, stébelnatý agregát kalcitu, délka stébel 6 cm. Lokalita Stránská skála, Brno, sbírky ÚGV č. 10218.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz