Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 35: Jemně zrnitý agregát modravě zbarveného kalcitu. Lokalita Nedvědice, sbírky ÚGV, č. 11232.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz