Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 25: Bílé, nedokonale vyvinuté klencové (romboedrické) krystaly kalcitu, velikost 10 mm. Lokalita Záhorovice, Morava, sbírky ÚGV, č. 8705.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz