Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 24: Bílý, hrubě zrnitý agregát kalcitu s dobře patrnou klencovou štěpností. Lokalita Kotouč, Štramberk, sbírky ÚGV, č. 7575.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz