Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 23: Kalcit ve formě krápníku. Lokalita Ochozská jeskyně, Moravský kras, sbírky ÚGV, č. 5219.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz