Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 5: Světle šedé až poloprůhledné krystaly kalcitu (velikost do 5 mm) pokryté drobnými krystalky pyritu. Lokalita Příbram, sbírky ÚGV, č. 88.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz