Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 4: Drúza náhodně srostlých, bílých, klencových krystalů kalcitu, patrná je dokonalá štěpnost. Velikost největšího krystalu 1,5 cm. Lokalita Příbram, sbírky ÚGV, č. 64.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz