Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 6: Dlouze jehlicovitý habitus světle krémových krystalů kalcitu, délka jehlic 1,5 cm. Lokalita Příbram, sbírky ÚGV, č. 114.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz