Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 7: Tence tabulkovitý habitus klencových krystalů kalcitu. Lokalita Jáchymov, sbírky ÚGV, č. 115.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz