Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 8: Sloupcovité krystaly kalcitu s převládajícími plochami pinakoidu a prizmatu, srůstající jedinci podle (0001) jsou barevně odlišní. Velikost krystalu 2 cm. Lokalita Mariánská hora, Ústí nad Labem, sbírky ÚGV, č. 844.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz