Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 9: Bílé, sloupečkovité a světle hnědé, klencové krystaly kalcitu. Délka sloupečků do 10 mm. Lokalita Mariánská hora, Ústí nad Labem, sbírky ÚGV č. 850.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz