Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 10: Dokonalý romboedr (klenec) krystalu kalcitu. Lokalita Praha – Bráník, sbírky ÚGV, č. 922.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz