Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 20: Klencové krystaly kalcitu (až 10 mm) nasedají na tmavě hnědý agregát goethitu. Lokalita Příbram, sbírky ÚGV, č. 5154.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz