Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 21: Drúza náhodně srostlých, světle hnědých krystalů kalcitu. Lokalita Příbram, sbírky ÚGV, č. 5155.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz