Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 13: Bílé krystaly kalcitu vytvářející dokonale omezené klence (romboedry). Lokalita Příbram, sbírky ÚGV, č. 5050.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz